UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
Hasło musi zawierać od 5 do 20 znaków, małe i wielkie litery,
co najmniej jedną cyfrę i znak specjalny.
DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE
Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej pod adresem www.fundacjabos.pl. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa prowadząca stronę internetową www.fundacjabos.pl. Zbieramy następujące dane osobowe:
- Imię i Nazwisko;
- Dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu
- Login i hasło
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a oraz pkt b RODO, oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art 6 ust 1 pkt f RODO), w celu:
- zgłoszenia Twoich danych do projektu,
- przeprowadzenia projektu"Mikrodotacje",
- kontaktu w sprawie ewentualnego przyznania dotacji,
- prowadzenia korespondencji dotyczącej przeprowadzanego projektu.
Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności i brak możliwości świadczenia usług. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów - zewnętrznej firmie księgowej, FreshMail Sp. z o.o., Poczcie Polskiej S.A., firmie Caltha przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne zlecenie Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Ponadto, Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w tym roszczeniami organów podatkowych) wynikającymi ze zrealizowanej usługi.
Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO), prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania oraz przenoszenia danych. Masz także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Fundacją poprzez e-mail wysłany na adres: rodo@fundacjabos.pl lub wysyłając list na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.
W przypadku zastrzeżeń co do legalności przetwarzania danych masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

"Mikrodotacje" to niejedyny projekt realizowany przez Fundację BOŚ.
  Tak, chcę otrzymywać informację o innych projektach i konkursach Fundacji BOŚ
    zgoda obowiązkowa
Koordynator: Marta Wilczak-Klimaszewska Kontakt: 515 114 603 | wolontariat@fundacjabos.pl