Edycja Wiosna 2023

 • Możliwość konsultowania wniosków – 1 kwietnia – 19 czerwca 2023 r.
 • Ostateczny termin składania wniosków – 19 czerwca 2023 r.
 • Ogłoszenie decyzji komisji – druga połowa czerwca 2023 r.
 • Podpisanie umów – niezwłocznie po złożeniu wszystkich dokumentów
 • Realizacja projektów przez nagrodzone zespoły – ustalana indywidualnie, nie dłużej niż pół roku
 • Ostateczny termin przesyłania sprawozdań z realizacji projektów – 30 dni od zrealizowania projektu

Edycja Jesień 2023

 • Możliwość konsultowania wniosków – 1 sierpnia – 31 października
 • Ostateczny termin składania wniosków – 31 października
 • Ogłoszenie decyzji komisji – listopad
 • Podpisanie umów – niezwłocznie po złożeniu wszystkich dokumentów
 • Realizacja projektów przez nagrodzone zespoły – ustalana indywidualnie, nie dłużej niż pół roku od podpisania umowy.

Terminarz może ulec zmianie.