Edycja Wiosna 2024

 • Możliwość konsultowania wniosków – 1 lutego – 15 marca 2024 r.
 • Ostateczny termin składania wniosków – 15 marca 2024 r.
 • Ogłoszenie decyzji komisji – druga połowa marca 2024 r.
 • Podpisanie umów – niezwłocznie po złożeniu wszystkich dokumentów.
 • Realizacja projektów przez nagrodzone zespoły – ustalana indywidualnie, nie dłużej niż pół roku.
 • Ostateczny termin przesyłania sprawozdań z realizacji projektów – 30 dni od zrealizowania projektu.

Edycja Jesień 2024

 • Możliwość konsultowania wniosków – 1 września – 14 października 2024 r.
 • Ostateczny termin składania wniosków – 14 października 2024 r.
 • Ogłoszenie decyzji komisji – druga połowa października 2024 r.
 • Podpisanie umów – niezwłocznie po złożeniu wszystkich dokumentów.
 • Realizacja projektów przez nagrodzone zespoły – ustalana indywidualnie, nie dłużej niż pół roku od podpisania umowy.

Terminarz może ulec zmianie.