Mikrodotacje to fundusz na realizację projektów wolontariackich pracowników i pracownic BOŚ we współpracy z wybraną fundacją, stowarzyszeniem lub inną placówką, która działa dla dobra publicznego.

Maksymalna kwota dofinansowania to 3 tys. zł.

Dotacje służą finansowaniu narzędzi potrzebnych do pracy Wolontariuszom i Wolontariuszkom, aby ułatwić im realizację projektów wolontariackich.

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie w ramach Mikrodotacji?

 1. Zarejestruj się jako lider(-ka) za pomocą przycisku na górze strony.
 2. Wymyśl projekt, który chcesz zrealizować.
 3. Zaproś do współpracy kolegów i koleżanki z pracy (zespół powinien składać się minimum z 3 osób). Budując zespół stajesz się Liderem(-ką) projektu i będziesz odpowiedzialny(-na) za złożenie wniosku.
 4. Wybierz organizację, z którą będziecie realizować projekt i skonsultuj z nią pomysł na wspólne działanie. Upewnij się, że organizacja jest gotowa go z Tobą zrealizować.
 5. Przed przygotowaniem wniosku warto skonsultować pomysł z Fundacją BOŚ: zadzwoń lub napisz do nas i opowiedz o swoim pomyśle (tel. 515 114 603, e-mail: wolontariat@fundacjabos.pl)
 6. Wypełnij wniosek i wyślij go w panelu lidera(-ki).

Kiedy można składać wnioski o Mikrodotacje?

Nabór wniosków odbywa się dwa razy w roku: wiosną i jesienią.

W zakładce TERMINARZ znajdują się aktualne informacje o naborach wniosków.

Jak są oceniane wnioski?

Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Zarząd Fundacji BOŚ.

Podczas oceniania wniosków brane są pod uwagę poniższe kryteria:

 • Zaangażowanie Pracowników i Pracownic BOŚ – ile osób będzie zaangażowanych w projekt oraz ile czasu każda z nich poświęci na wolontariat.
 • Istotność i pomysł – w jakim stopniu projekt jest rozwiązaniem określonego problemu lub odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby społeczne.
 • Korzyści dla beneficjentów – do jakiej grupy odbiorców projekt dotrze (czy jego efekty będą trwałe?, czy realizacja projektu nie niesie z sobą ukrytych niebezpieczeństw?).
 • Efektywność kosztowa – stosunek poniesionych kosztów do rezultatów.
 • Zgodność z misją i wartościami Fundacji – wartości Fundacji to m.in.: zrównoważony rozwój, podnoszenie standardów życia, edukacja w zakresie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska przyrodniczego. Projekt nie musi odnosić się wprost do wszystkich obszarów.

Jak przekazywane są środki na realizację projektu?

Komisja szczegółowo analizuje wszystkie przesłane wnioski. Następnie wybiera najlepsze jako rekomendowane do dofinansowania. Zarząd Fundacji BOŚ podejmuje ostateczną decyzję i dopełnia formalności w postaci podpisania umów i przekazania środków na realizację wybranych projektów wolontariackich. Umowa może być podpisana z Organizacją lub Liderem(-ką) projektu.

Następnym krokiem jest realizacja projektów. Wolontariusze(-ki) dokumentują swoje działania zdjęciami i opisami podjętych zajęć, które na koniec przekazują w sprawozdaniach.