Otrzymaliśmy 8 projektów wolontariackich i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie!

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie WYNIKI.

Gratulujemy i wypatrujemy efektów Waszych działań!

Grafika z konkursu „Świat oczami młodych” Fundacji BOŚ.