W ramach projektu pracownicy BOŚ Banku mogą ubiegać się o Mikrodotacje. Środki można przeznaczyć na inicjatywy, które służą danej społeczności i są prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub placówkami publicznymi.
Panel służy rejestracji zespołów, składaniu wniosków o dotacje oraz publikowaniu sprawozdań. Za jego pośrednictwem można także zadawać pytania.
Koordynator: Marta Wilczak-Klimaszewska Kontakt: 515 114 603 | wolontariat@fundacjabos.pl